Vrijleggen hoektand

Hoektanden wisselen meestal ongeveer tussen 10 en 12 jarige leeftijd. Soms is er te weinig ruimte voor de hoektand om door te breken en de tand zit dan knel tussen je andere tanden en kiezen. De hoektand kan zich dan in een andere richting verplaatsen, waardoor de wortels van de buur tanden beschadigd kunnen raken. Het kan ook zijn dat de hoektand wel normaal groeit maar hoog in de kaak blijft liggen. Dit kan erfelijk zijn. 

Na het eerste consult volgt er een consult om gegevens te verzamelen. We maken digitale foto’s, röntgenfoto’s en een 3D mondscan. Aan de hand van deze gegevens stelt de orthodontist een persoonlijk behandelplan op.

Als het plan is opgesteld, kom je voor het bespreken daarvan. In deze situatie is op de röntgenfoto te zien dat de hoektand wel in de kaak ligt, maar niet voldoende ruimte heeft om door te breken. Om de schade aan andere tanden te voorkomen zal de hoektand moeten worden vrij gelegd. 

Vaak is het nodig om een aanvullende 3D röntgenfoto laten maken. Op de 3D röntgenfoto is goed te beoordelen wat de exacte positie van de hoektand is. Ligt de hoektand gunstig? Dan kunnen we het voorgestelde behandelplan in werking zetten. Ligt de tand niet gunstig? Dan zal de orthodontist een alternatief behandelplan moeten opstellen. 

Na het maken van de 3D röntgenfoto kom je weer bij ons in de praktijk om te bespreken wat er op de röntgenfoto te zien is. We plannen naast een afspraak in onze praktijk voor het plaatsen van de beugel ook een afspraak voor je bij de kaakchirurg. Omdat de meeste kinderen nog vrij jong zijn (lees: 10/11/12 jaar) wil de kaakchirurg eerst een consult afspraak inplannen. Je gaat dan naar de kaakchirurg toe en neemt de 3D röntgenfoto mee. De kaakchirurg bekijkt de foto, kijkt in de mond en legt uit wat er gebeurt wanneer de tand wordt vrij gelegd. De tand kan door de kaakchirurg meestal poliklinisch en onder plaatselijke verdoving vrij gelegd worden.
In het vervolgconsult maakt de kaakchirurg in het verdoofde gebied een klein sneetje (incisie) in het tandvlees en plakt een slotje op de betreffende hoektand. Aan het slotje zit een kettinkje vast die de kaakchirurg uit het tandvlees laat hangen. Vervolgens wordt er een kleine oplosbare hechting geplaatst.

Ongeveer een week na het vrij leggen van de hoektand kunnen wij beginnen met wat spanning op het kettinkje te zetten. Hoe lang het meestal duurt voordat een vrij gelegde tand of kies doorkomt is niet exact te bepalen.