Tarieven

Tarieven orthodontie behandelingen
Wat kost een beugel eigenlijk en welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering? Via vergelijk mondzorg kunt u gemakkelijk en snel alle zorgverzekeraars bekijken die orthodontie vergoeden. Goed om te weten: wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
Hoeveel kost een beugelbehandeling?
Een beugelbehandeling kost globaal tussen de € 2300 en de € 3200,- voor het volledige traject. Dit bedrag wordt dus niet in één keer in rekening gebracht maar wordt over de jaren van de behandeling verdeeld. Hoe deze kosten over de jaren verdeeld zijn, is afhankelijk van de te gebruiken apparatuur. Na het opstellen van het plan, tijdens de planbespreking, wordt een gespecificeerde kostenbegroting gegeven. Hierin staat vermeld hoe de geschatte kosten over de behandelingsperiode gespreid in rekening wordt gebracht. Behandeling met bijna ‘onzichtbare’ aligners van Invisalign® zijn wat duurder dan een gewone orthodontische behandeling en kosten ongeveer rond de €3.800.
Wettelijk vastgesteld

De tarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van de behandeling zijn daarom helemaal afhankelijk van de duur van de behandeling en de gebruikte apparatuur/materialen. De duur van de behandeling en de benodigde apparatuur is afhankelijk van de ernst van de afwijking. Via deze link komt u bij de officiële tarievenlijst, die is vastgesteld door de NZA.

Vergoeding
De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

Onze Merken