Huisregels

 • Meld losse brackets of andere mankementen vooraf aan de afspraak
 • De tanden dienen goed gepoetst te zijn voor elke afspraak.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. De afspraak kan ook via de mail afgemeld worden.
  Ons mailadres is: info@orthodontievianen.nl
 • Als u 15 minuten later dan de geplande afspraak komt, zijn wij genoodzaakt de afspraak te verplaatsen.
 • Als een controle afspraak voor de 3e keer vergeten wordt, krijgt u een rekening toegestuurd. Het tarief bedraagt € 20, -.
  Dit geldt ook voor alle vergeten vervolgafspraken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van uw adresgegevens.
 • Indien u overstapt van verzekering dient u dit zelf aan de praktijk door te geven
 • Een los slotje dient u altijd van tevoren door te geven. Dit om eventuele uitloop te voorkomen voor de mensen
  die na u een afspraak in de praktijk hebben. U kunt het via mail of telefonisch doorgeven.
 • Indien u thuisopdrachten meekrijgt, dient u deze op de juiste manier uit te voeren om zo het gewenste resultaat te behalen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw verzekering en het controleren van de (resterende) vergoeding.
  U kunt te allen tijde de informatie opvragen bij de balie.
 • Het patiëntendossier wordt 20 jaar bewaard. Na 20 jaar wordt het dossier vernietigd.
 • Als u een klacht heeft proberen wij dit eerst samen met u op te lossen.
  Indien hier geen resultaat uitkomt, kunt u via NZA een klacht indienen.
 • U bent tijdens het eerste bezoek wettelijk verplicht om u te legitimeren en uw zorgpas te tonen.
 • Voor de start van een behandeling dient u eerst een medische anamnese in te leveren.
 • Wanneer we uw behandeling moeten wijzigen of wanneer onverwachte complicaties tijdens de behandeling optreden,
  informeren we u hierover mondeling en/of schriftelijk tijdens of voor uw eerstvolgende afspraak.
 • Wanneer de verwachte kosten door de aanpassing in uw behandeling met meer dan 15% stijgen, ontvangt u een nieuwe kostenbegroting.
 • Aan onze inschatting van de behandelduur en de verwachte kosten kunt u geen rechten ontlenen.
  U ontvangt deze informatie zodat u weet waar u aan toe bent.
 • Bij een betalingsachterstand kunnen wij beslissen om uw verdere behandeling te onderbreken
  of deze pas voort te zetten nadat u het openstaande bedrag betaald heeft, tenzij dit volgens ons medisch niet verantwoord is.